اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اقتصادی و شیوه زندگی : حداقل دستمزد در استان های مختلف کانادا در سال ۲۰۲۱

حداقل دستمزد در استان های مختلف کانادا در سال ۲۰۲۱

حداقل دستمزد در کانادا

هر سال میزان حداقل دستمزد ساعتی در استان های مختلف کانادا، طبق نرخ تورم تغییر می نماید. طبق گزارش Retail Council of Canada، میزان حداقل دستمزد در کانادا و در استان های مختلف آن در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر می باشد:

حداقل دستمزد ساعتی در استان های گوناگون کانادا در سال ۲۰۲۱

  • آلبرتا

حداقل میزان دستمزد آلبرتا: ۱۵ دلار کانادا که از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۸ عملیاتی شد.

  • بریتیش کلمبیا

حداقل میزان دستمزد: ۱۴.۶۰ دلار کانادا که از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در استان بریتیش کلمبیا از ۱ ماه ژوئن ۲۰۲۱، به ۱۵.۲۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

حداقل دستمزد در کانادا

  • مانیتوبا

حداقل میزان دستمزد: ۱۱.۹۰ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه اکتبر ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در استان مانیتوبا هر سال طبق نرخ تورم تعیین می گردد.

 

بیشتر بخوانید : قوانین کار در کانادا

  • نیوبرانزویک

حداقل میزان دستمزد: ۱۱.۷۰ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در نیوبرانزویک هر ساله در تاریخ ۱ آوریل، با توجه به قیمت شاخص مصرف کننده تعیین می گردد.

حداقل میزان دستمزد: ۱۲.۱۵ دلار کانادا

از ۱ اکتبر ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در نیوفاندلند و لابرادور از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۱ با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده به علاوه ۲۵ سنت اضافی تعیین می گردد. حداقل دستمزد در استان نیوفاندلند و لابرادور با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده در سال قبل به صورت مجدد تعیین می شود.

سرزمین های شمال غربی

حداقل میزان دستمزد: ۱۳.۴۶ دلار کانادا
از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۸ اجرایی شد. قانون در سرزمین های شمال غربی تعیین نکرده، که افزایش هر سال دستمزد چقدر باشد.

نوا اسکوشیا

حداقل میزان دستمزد: ۱۲.۵۵ دلار کانادا از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل دستمزد در نوا اسکوشیا از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۱ به ۱۲.۹۵ دلار تغییر می کند.
تعیین نرخ دستمزد پایه در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ طبق فرمول CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.

نوناوات

حداقل میزان دستمزد: ۱۶ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد نوناوات هر ساله در تاریخ ۱ آوریل تعیین می گردد.

حداقل دستمزد در کانادا

انتاریو

حداقل میزان دستمزد در انتاریو: ۱۴.۲۵ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه اکتبر ۲۰۲۰ اجرایی شد.

جزیره پرنس ادوارد

حداقل میزان دستمزد: ۱۲.۸۵ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در جزیره پرنس ادوارد در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۱ به اندازه ۱۳ دلار افزایش خواهد یافت.

کبک

حداقل میزان دستمزد در کبک: ۱۳.۱۰ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه می ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در استان کبک از تاریخ ۱ ماه می ۲۰۲۱ به ۱۳.۵۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

ساسکاچوان

حداقل میزان دستمزد: ۱۱.۴۵ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه اکتبر ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد سالانه در تاریخ ۱ ماه اکتبر با شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می گردد.

یوکان

حداقل میزان دستمزد: ۱۳.۷۱ دلار کانادا از تاریخ ۱ ماه آوریل ۲۰۲۰ اجرایی شد. حداقل میزان دستمزد در ۱ ماه آوریل هر ساله با شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می گردد.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید