دسته: شیوه زندگی

معرفی کشور کانادا. سبک های زندگی در کشور کانادا و هزینه های آن. شیوه های زندگی کانادایی را در سایت مجله مطالعه کنید.

پزشکان می توانند سفر یک روزه به باغ وحش تورنتو را برای بیماران خود تجویز کنند

تخصصی‌ترین متخصصان بهداشت در استان انتاریو اکنون توصیه می‌کنند که برای بیماران خود یک سفر یک روزه به باغ وحش تورنتو را در نظر بگیرند. مقامات باغ وحش این اعلان را در …

2023-09-28 29 بازدید