اگر میخواهید متن یا عکس و ویدیو های شما که مربوط به موارد و رخداد ها و اتفاقات هر کدوم از شهر های کانادا هست در سایت مجله منتشر شود، دست نوشته ، مقاله ، عکس و ویدیو و .. رو برای ما ایمیل کنید.

موارد ارسالی شما حتما توسط تیم مجله بررسی میشود و پس از تایید منتشر خواهد شد

ارتباط از طریق ایمیل