دسته: اطلاعات کاربردی کانادا

مالیات در کانادا

آشنایی با سیستم مالیاتی کانادا

سیستم مالیاتی کانادا عمدتاً توسط قانون مالیات بر درآمد فدرال کنترل می شود. ساکنان کانادا مشمول پرداخت مالیات بر درآمد جهانی خود هستند، در حالی که افراد غیر مقیم کانادا عموماً فقط …

2022-04-05 22 بازدید