دسته: سرویس های استانی

سیستم امتیاز دهی استانی کانادا

سیستم امتیاز دهی استانی کانادا

سیستم امتیاز دهی استانی کانادا، در سیستم جامع امتیاز دهی کانادا (CRS) شش فاکتور مهم وجود دارند که می توانند در نمره متقاضیان برای دریافت انواع ویزای کانادا تاثیرگذار باشند. حداقل نمره ۶۷ یا …