اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : نتایج یک مطالعه فدرال: موانع استخدام را برای زندانیان سابق بردارید

نتایج یک مطالعه فدرال: موانع استخدام را برای زندانیان سابق بردارید

شغل پس از آزادی

نتایج یک مطالعه فدرال: موانع استخدام را برای زندانیان سابق بردارید

یک مطالعه جدید فدرال نشان داد که افراد آزاد شده از زندان، حتی یک دهه پس از بازگشت به جامعه بسیار بیشتر از جمعیت عمومی در یافتن شغل سودآور مشکل دارند. این مطالعه نشان می‌دهد که اطمینان از یافتن شغل پس از آزادی باعث سر و سامان گرفتن فرد می‌شود و با پایین آوردن نرخ ارتکاب جرم مجدد رابطه مستقیم دارد. این مطالعه اقدام برای بهبود چشم‌انداز اشتغال افراد تازه آزاد شده، از تقویت قوانین ضد تبعیض تا شناسایی زندانیانی که بیشترین حمایت را نیاز دارند، به منظور ایجاد امنیت عمومی توصیه می‌کند.

شغل پس از آزادی

لینک منبع : https://www.ctvnews.ca/canada/ease-employment-hurdles-for-former-prison-inmates-federal-study-urges-1.5395834

دیدگاهتان را بنویسید