درباره بیمه عمر در کانادا چه میدانید ؟

 درباره بیمه عمر در کانادا چه میدانید ؟

درباره بیمه عمر در کانادا چه میدانید ؟

بیمه عمر در کانادا و نکاتی که باید بدانید.
بیمه عمر تامین کننده پولی است که در صورت فوت یکی از اعضای خانواده، به خانواده برای پرداخت هزینه های مراسم تشییع پرداخت می گردد. با توجه به میزان پوشش، ممکن است این مبلغ همچنین برای تامین بودجه خانواده در دوران نداشتن درآمد مناسب باشد. بیمه عمر پس از فوت به افرادی میرشد که در قسمت های مربوزه در فرم ثبتنام بیمه اسم انها را نوشت هاید در صورتی که این افراد هم فوت کنند دادگاه وارثین را مشخص میکند.

درباره بیمه عمر در کانادا چه میدانید ؟

هزینه های بیمه عمر به چه صورت است؟

اگر شما درخواست ۱میلیون دلار بیمه عمر نمایید، سه مسیر برای بازپرداخت ان خواهید داشت:
۱- بازپرداخت اقساط طی ۲۰ سال: در این حالت شما باید ماهانه ۷۵۰ دلار(سالانه ۹هزار دلار) پرداخت کنید در صورت اتمام مدت ۲۰ سال اگر شما درقید حیات باشید دیگر نیازی به پرداخت بیمه نیست و تا اخر عمر بیمه شما فعال است. در صورت عدم تمایل میتوانید تقاضای بازپرداخت بیمه کنید که در این حالت شما طی ۲۰ سال ۱۸۰ هزار دلار به شرکت بیمه پرداخت نموده اید ولی با سود این ۲۰ سال جمعا مبلغ ۲۶۹ هزار دلار دریافت می کنید.
۲- بازپرداخت اقساط طی ۱۰ سال: در این حالت شما باید ماهانه ۱۱۰۰ دلار(سالانه ۱۳۲۰۰دلار) پرداخت کنید. بعد از ۱۰ سال شما ۱۳۲هزاردلار به شرکت بیمه پرداخت کرده اید ولی با سود مبلغ ۱۵۲هزار دلار دریافت می کنید.همچنین اگر این پول را دریافت نکنید بیمه شما فعال است و اگر در سال بیستم تمایل به لغو قرارداد داشته باشید مبلغ ۲۵۳ هزار دلار دریافت می کنید که نشاندهنده رشد پول شما در بازار سرمایه بیمه گذار بوده است.
۳- بازپرداخت اقساط طی ۱سال: در این حالت شما باید ماهانه ۹۰۰۰ دلار(سالانه ۱۰۸هزاردلار) پرداخت کنید. در صورت لغو قرارداد در پایان سال ۱۰ ام مبلغ ۱۵۸ هزار دلار از شرکت بیمه دریافت خواهید کرد.

درباره بیمه عمر در کانادا چه میدانید ؟

اگر شما درخواست ۵۰۰هزار دلار بیمه عمر نمایید،گزین های روی میز شما این موارد خواهد بود:
۱- بازپرداخت اقساط طی ۲۰ سال: در این حالت شما باید ماهانه ۳۷۵ دلار(سالانه ۴۵۰۰ دلار) پرداخت کنید در صورت اتمام مدت ۲۰ سال اگر شما درقید حیات باشید دیگر نیازی به پرداخت بیمه نیست و تا اخر عمر بیمه شما فعال است. در صورت عدم تمایل میتوانید تقاضای بازپرداخت بیمه کنید که در این حالت شما طی ۲۰ سال ۹۰ هزار دلار به شرکت بیمه پرداخت نموده اید ولی با سود این ۲۰ سال جمعا مبلغ ۱۳۲ هزار دلار دریافت می کنید.
۲- بازپرداخت اقساط طی ۱۰ سال: در این حالت شما باید ماهانه ۵۷۵ دلار(سالانه ۶۹۰۰) پرداخت کنید. بعد از ۱۰ سال شما ۶۹هزاردلار به شرکت بیمه پرداخت کرده اید ولی با سود مبلغ ۸۰هزار دلار دریافت می کنید.همچنین اگر این پول را دریافت نکنید بیمه شما فعال است و اگر در سال بیستم تمایل به لغو قرارداد داشته باشید مبلغ ۲۵۳ هزار دلار دریافت می کنید که نشاندهنده رشد پول شما در بازار سرمایه بیمه گذار بوده است.

 

 

 

بیشتر بخوانید :

همه چیز درباره خرید یا اجاره خانه در کانادا برای تازه واردین

لیست بهترین کارگزار ایرانی وام در تورنتو

mrs rajabi

0 دیدگاه

پست های مرتبط