برچسب: Thomas Hartle

بیمار سرطانی در کانادا

بیماری که امیدوار است کانادا مقرراتی برای درمان سرطانش معرفی کند.

بیماری که امیدوار است کانادا مقرراتی برای درمان سرطانش معرفی کند. Thomas Hartle، به عنوان  اولین بیمار سرطانی در کانادا است. که به طور قانونی از “قارچ‌های جادویی” برای درمان اضطراب استفاده …

2021-01-19 0 بازدید