برچسب: COVID-19

بوریس جانسون (با فونت کوچک) برخی شواهد حکایت از کشنده‌تر بودن گونه جدید Covid-19 در بریتانیا دارند.

نخست‌وزیر بریتانیا Boris Johnson گفت: این شواهد هنوز در مراحل نخست بررسی قرار دارند. این تحقیقات توسط گروه مشاوران تهدیدهای جدید و اضطراری ویروسی تنفسی، که به دولت بریتانیا مشورت می‌دهد، صورت …

2021-01-23 20 بازدید