برچسب: ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند

اختصاص حدود ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند در مانیتوبا

اختصاص حدود ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند در مانیتوبا مانیتوبا برای افراد ١۲ سال و بالاتر که حداقل یک دوز واکسن کووید-١٩ دریافت کرده‌اند، ١.٩ …

2021-06-11 20 بازدید