برچسب: یکی از سبک های مورد علاقه و ترند در فشن و مد که در میان مردم و به ویژه دختران