برچسب: چین

اعمال نفوذ چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان، اکنون که آمریکا و متحدانش از جمله کانادا، افغانستان را به طور کامل در دست طالبان رها کرده‌اند، کشور چین، یکی دیگر از قدرت‌های برتر جهان، قصد …

2021-09-07 17 بازدید