برچسب: پروازهای کانادا

حمل و نقل هوایی در کانادا

حمل و نقل هوایی در کانادا

  حمل و نقل هوایی در کانادا   کشور کانادایی‌ها بهترین ارتباطات هوایی با اغلب کشورهای جهان را دارا می باشد. کانادا در حدود ۱۰۰ خط هوایی است. که هر ساله حدود …

2021-02-02 31 بازدید