برچسب: وضعیت اقتصادی مانیتوبا

اشتغال و اقتصاد مانیتوبا

اشتغال و اقتصاد در مانیتوبا

اشتغال و اقتصاد مانیتوبا، از صنایع اصلی مانیتوبا می توان، به معادن، تولید،کشاورزی، مزرعه داری و کشاورزی اشاره کرد. در گذشته کشاورزی به شکل سنتی، کار و شغل اصلی مردم مانیتوبا به …

2021-02-05 23 بازدید