برچسب: وسایل حمل و نقل

حمل و نقل شهری کانادا

شبکه حمل و نقل شهری در کانادا

شبکه حمل و نقل شهری کانادا   خدمات شبکه حمل و نقل شهری کانادا سریع، گوناگون و از اتوبوس، قطارهای زیرزمینی (مترو)، قطارهای زمینی، منو ریل‌ها و در بعضی از شهرها کشتی، …

2021-02-01 0 بازدید