برچسب: ورود تیم تفحص پلیس به لیتون

ورود تیم تفحص پلیس به لیتون ، بریتیش کلمبیا؛ سرعت بخشی به تحقیقات حول ریشه آتش‌سوزی مهلک

ورود تیم تفحص پلیس به لیتون ، بریتیش کلمبیا؛ سرعت بخشی به تحقیقات حول ریشه آتش‌سوزی مهلک

ورود تیم تفحص پلیس به لیتون ، بریتیش کلمبیا؛ سرعت بخشی به تحقیقات حول ریشه آتش‌سوزی مهلک تحقیقات در مورد دلیل بروز و همچنین خسارت‌های جانی آتش‌سوزی ویرانگر در لیتون، از شنبه …

2021-07-04 16 بازدید