برچسب: واکسیناسیون کرونا در کبک

گسترده‌تر شدن کلینیک‌های واکسیناسیون کرونا در کبک

گسترده‌تر شدن کلینیک‌های واکسیناسیون کرونا در کبک

گسترده‌تر شدن کلینیک‌های واکسیناسیون کرونا در کبک به دلیل مشکلات پیش‌آمده در وب‌سایت کلیک‌سانته، دولت کبک قصد دارد برای تسریع روند واکسیناسیون و تزریق دوز دوم فایزر و مدرنا، کلینیک‌های تزریق واکسن …

2021-06-13 1 بازدید