برچسب ها : واکسیناسیون کرونا در کبک

گسترده‌تر شدن کلینیک‌های واکسیناسیون کرونا در کبک

گسترده‌تر شدن کلینیک‌های واکسیناسیون کرونا در کبک به دلیل مشکلات پیش‌آمده در وب‌سایت کلیک‌سانته، دولت کبک قصد دارد برای تسریع روند واکسیناسیون و تزریق دوز دوم فایزر و مدرنا، کلینیک‌های تزریق واکسن را گسترش ‌دهد. به علت مشکل پیش آمده در این وب‌سایت، تعداد زیادی از شهروندان کبک که منتظر دریافت دوز دوم واکسن فایزر […]ادامه مطلب