برچسب ها : واکسن COVID-19

انتقاد از صدر اعظم آلمان نسبت به توزیع واکسن کرونا

انتقاد از صدر اعظم آلمان نسبت به توزیع واکسن کرونا به گفته Justin Trudeau نخست وزیر کانادا، Angela Merkel صدراعظم آلمان اذعان ‌دارد . او مورد انتقاد رسانه های آلمانی قرار گرفته است زیرا کانادا در توزیع واکسن COVID-19 عملکرد بهتری دارد.   لینک منبع: https://globalnews.ca/news/7585665/coronavirus-vaccine-justin-trudeau-angela-merkel-germany/  ادامه مطلب