برچسب ها : واکسن برای کودکان

درخواست فایزر از کانادا برای تاییدِ تزریق واکسن فایزر به

درخواست فایزر از کانادا برای تاییدِ تزریق واکسن فایزر به کودکان کمپانی فایزر از سلامت و بهداشت کانادا درخواست کرد که واکسن فایزر را بر روی کودکان  ۵-۱۱ ساله تایید کند. واکسن فایزر به همکاری کمپانی BionTech آلمان، تولید شده است. اکنون با نام تجاری Comirnaty وارد بازار شده است. این واکسن برای افراد حداقل […]ادامه مطلب