برچسب: وانسا اوزانی

نگرانی ساکنین ترپاینر برای ادامه آتش سوزی‌ها در لامونت

نگرانی ساکنین ترپاینر برای ادامه آتش سوزی‌ها در لامونت

نگرانی ساکنین ترپاینر برای ادامه آتش سوزی‌ها در لامونت با وجود فروکش کردن آتش از جمعه، ساکنین منطقه ترپاینر استان بریتیش کلمبیا، همچنان نگران احتمال قوت گرفتن آتش سوزی لامونت هستند.ف شعله‌های …

2021-08-29 15 بازدید