برچسب: همسر ویلیام

واکسن کرونا

کاترین، همسر ویلیام، شاهزاده انگلیس، اولین دوز واکسن کرونا خود را دریافت کرد

کاترین، همسر ویلیام، شاهزاده انگلیس، اولین دوز واکسن کرونا خود را دریافت کرد کاترین همسر شاهزاده ویلیام روز شنبه واکسن کرونا دریافت کرده است. کاترین از تمام کسانی که به طرح واکسناسیون …

2021-05-31 1 بازدید