برچسب: هشدار گرما برای تورنتو

هشدار گرما برای تورنتو، بخش‌هایی از منطقه یورک و منطقه پیل همچنان پابرجا است

هشدار گرما برای تورنتو ، بخش‌هایی از منطقه یورک و منطقه پیل همچنان پابرجا است

هشدار گرما برای تورنتو ، بخش‌هایی از منطقه یورک و منطقه پیل همچنان پابرجا است اخطارهای مربوط به گرما، باران و طوفان برای بخش‌هایی از GTA توسط سازمان محیط زیست کانادا در …

2021-06-30 26 بازدید