برچسب ها : هزینه های ترجمه رسمی در کانادا

تعرفه ترجمه رسمی در کانادا

تعرفه ترجمه رسمی در کانادا بر اساس نرخ اداره مترجمان رسمی اسناد، تعرفه ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱- تعرفه ترجمه رسمی اسناد و مدارک معین شده یا تیپ سند تیپ به اسناد و مدارکی گفته می‌شود که از نظر شکل و فرم یکسان و دارای کلمات ثابت و متغیر هستند. ۲- هزینه […]ادامه مطلب