برچسب: نیواورلئان

توفند آیدا؛ قطع برق در نیواورلئان

توفند آیدا؛ قطع برق در نیواورلئان

توفند آیدا؛ قطع برق در نیواورلئانفتوفندی به نام “آیدا”، در ایالت لوئیزیانای آمریکا شروع به بارش کرده است. بادهای آن با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌وزند. مرکز ملی توفند آمریکا، هشدار …

2021-08-30 0 بازدید