برچسب ها : نواسکوشا

اعلام برنامه بازگشت به مدارس در نواسکوشا

اعلام برنامه بازگشت به مدارس در نواسکوشا انتظار بر این است که برنامه «بازگشت به مدرسه» استان نواسکوشا و همچنین به روز رسانی‌ها درباره کاهش یافتن اقدامات بهداشت عمومی، امروز منتشر شوند. «تیم هوستون» نخست وزیر منتخب استان نواسکوشا و دکتر «رابرت سترنگ»، پزشک ارشد استان، این برنامه‌ را اعلام خواهند کرد؛ از نخست وزیر […]ادامه مطلب