برچسب ها : نظام حقوقی

مبنای قوانینِ نظام حقوقی در کانادا

مبنای قوانینِ نظام حقوقی در کانادا جالب است بدانید که نظام حقوقی در همه استان های کانادا بر مبنای قوانین انگلیس است به غیر از ایالت کبک. در کبک مبنای نظام حقوقی، قوانین فرانسه است. تمام استان های کانادا به غیر از استان کبک از نظام حقوقی کامن لا پیروی می کنند. در کبک نیز […]ادامه مطلب