برچسب ها : نرخ مالیات در کانادا

مالیات در کانادا چقدر است (میزان / نرخ در کانادا)

مالیات در کانادا چقدر است (میزان / نرخ در کانادا) محاسبه مقدار مالیاتی که در کانادا به شما تعلق می‌گیرد، مراحل مختلفی دارد. شما برای محاسبه مالیات‌تان ابتدا باید بدانید که در کدام نرخ مالیاتی‌ قرار می‌گیرید. مقدار مالیاتی که باید بپردازید به محل زندگی‌ شما در کانادا و مقدار درآمد اعلامی‌تان از همه منابع […]ادامه مطلب