برچسب: طالبان

اعمال نفوذ چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان، اکنون که آمریکا و متحدانش از جمله کانادا، افغانستان را به طور کامل در دست طالبان رها کرده‌اند، کشور چین، یکی دیگر از قدرت‌های برتر جهان، قصد …

2021-09-07 17 بازدید
خروج آخرین نیروهای نظامی از افغانستان و پایان جنگ بیست ساله آمریکا و افغانستان

خروج آخرین نیروهای نظامی از افغانستان و پایان جنگ بیست ساله آمریکا و افغانستان

خروج آخرین نیروهای نظامی از افغانستان و پایان جنگ بیست ساله آمریکا و افغانستانف ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در کنفرانس خبری پنتاگون وزارت دفاع این کشور تایید …

2021-08-31 16 بازدید