برچسب: صدور هشدار گرما

صدور هشدار گرما برای جنوب آنتریو:

صدور هشدار گرما برای جنوب آنتریو:

صدور هشدار گرما برای جنوب آنتریو: با افزایش دمای هوا، سازمان محیط زیست کانادا برای مناطق جنوب آنتریو هشدار گرما صادر کرده است. این هشدارهای گرما، از منطقه ویندزور و تورنتو تا …

2021-07-05 15 بازدید