برچسب: در شمال غربی کلگری کایوت به ۳ تن از ساکنین حمله کرد