برچسب: جاستین ترودو

ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند

ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند

ترودو: لیبرال‎ها مزایای پرداختی به سالمندان را افرایش می‎دهند، جاستین ترودو، رهبر لیبرال‎ها وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد، کمک‎های مالی سالمندان کم درآمد را افزایش می‎دهد .او از این …

2021-08-28 20 بازدید