برچسب: تورنتو

کارکنان واکسینه نشده شبکه بیمارستان تورنتو اخراج میشوند

کارکنان واکسینه نشده شبکه بیمارستان تورنتو اخراج میشوند

کارکنان واکسینه نشده شبکه بیمارستان تورنتو اخراج میشوند شبکه بهداشت دانشگاه در بیانیه ای که عصر جمعه منتشر شد، تایید کرده است که کارکنانی که قصد ندارند تا پایان اکتبر واکسینه شوند …