برچسب: ایلان شوارتز

سیستم بهداشت آلبرتا در آستانه فروپاشی

سیستم بهداشت آلبرتا در آستانه فروپاشی

سیستم بهداشت آلبرتا در آستانه فروپاشی، عده‌ای از پزشکان هشدار داده‌اند که سیستم مراقبت‌های بهداشتی استان آلبرتا در حال فروپاشی است؛ آن‌ها همچنین از دولت استانی درخواست کردند تا برای جلوگیری از …

2021-09-10 15 بازدید