برچسب: اقتصاد شهر کبک کانادا

اشتغال و اقتصاد کبک

اشتغال و اقتصاد کبک

اشتغال و اقتصاد کبک، اقتصاد کبک به شدت صنعتی و متنوع می باشد. بخش تولیدی پیشرفته استان کبک، به تولید انواع محصولات جهت صادرات می پردازد. از محصولات کبک می توان، به …

2021-02-15 0 بازدید