برچسب ها : افراد تحصیلکرده تمایل بیشتری برای واکسیناسیون در برابر کووید-١٩ دارند

افراد تحصیلکرده تمایل بیشتری برای واکسیناسیون در برابر کووید-١٩ دارند

افراد تحصیلکرده تمایل بیشتری برای واکسیناسیون در برابر کووید-١٩ دارند یک تجزیه و تحلیل در رابطه با نرخ واکسیناسیون کووید-١٩ در آلبرتا نشان می‌دهد که یک عامل اجتماعی-اقتصادی با افزایش واکسیناسیون همبستگی دارد. این عامل، درآمد، زبان و یا فرهنگ نیست، بلکه تحصیلات است. کارشناسانی که داده‌های تحصیلات را در این تجزیه و تحلیل بررسی […]ادامه مطلب