برچسب: اشتغال و اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور

اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور

اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور

اقتصاد نیوفاندلند و لابرادورT اقتصاد نیوفاندلند و لابرادور، وابستگی بسیار زیادی به منابع طبیعی دارد. از بزرگترین صنایع این استان می توان به ماهیگیری اشاره کرد. ولی از سال ۱۹۸۹ با فناوری …

2021-02-07 23 بازدید