برچسب: احتمال صدور ممنوعیت استفاده یا دستور تحقیقات برای اپلیکیشن‌های چینی

احتمال صدور ممنوعیت استفاده یا دستور تحقیقات برای اپلیکیشن‌های چینی

احتمال صدور ممنوعیت استفاده یا دستور تحقیقات برای اپلیکیشن‌های چینی

احتمال صدور ممنوعیت استفاده یا دستور تحقیقات برای اپلیکیشن‌های چینی با هدف حفاظت از اطلاعات در دستور اجرایی بایدن  طبق گفته منابع آگاه به موضوع، رئیس جمهور جو بایدن با هدف حفاظت …

2021-06-20 15 بازدید