برچسب: آلبرت واتکینز

حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا

حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا

حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا، جیکوب چنسلی،که یکی از مهاجمان جلودار حمله به کنگره آمریکا در روز ششم ژانویه امسال بود، اتهامات خود را در دادگاه پذیرفته است. او به همراه …

2021-09-04 15 بازدید