برچسب: آزمایش واکسن ویروس کرونا

آزمایش واکسن ویروس کرونا برای اولین بار در کودکان، توسط AstraZeneca

آزمایش واکسن ویروس کرونابرای اولین باردر کودکان،توسط AstraZeneca   روز شنبه دانشگاه آکسفورد مطالعه ای را برای ارزیابی ایمنی و پاسخ ایمنی واکسن کووید 19 انجام داد. آزمایش واکسن ویروس کرونا برای …

2021-02-13 61 بازدید