اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : حداقل دستمزد آنتاریو از شنبه اول اکتبر افزایش می یابد

حداقل دستمزد آنتاریو از شنبه اول اکتبر افزایش می یابد

حقوق دانشجویان

آخر هفته حداقل دستمزد انتاریو افزایش می یابد از روز شنبه یکم اکتبر تمامی کارکنان در آنتاریو برای هر ساعت کار ١۵.۵ دلار دریافت خواهند کرد. این نسبت به مبلغ پیشین که ساعتی ١۵ دلار بود ۵٠ سنت افزایش نشان می دهد همچنین حقوق دانشجویان از ساعتی ١۴.١٠ دلار به ساعتی ١۴.۶٠ دلار رسیده است.

تمام دانشجویانی که تحت عنوان Homeworker تعریف می‌شوند حتی اگر زیر ١٨ سال باشند ساعتی ١٧.٠۵ دلار دریافت خواهند کرد. قابل ذکر است که از ابتدای ژانویه امسال کلیه پرسنل مشروب‌ فروشی ها نیز دست کم حداقل حقوق جنرال را دریافت می کنند.