اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : نیروی کار ساسکاچوان در ماه گذشته بیش از 15000 شغل تمام وقت جدید اضافه کرد

نیروی کار ساسکاچوان در ماه گذشته بیش از 15000 شغل تمام وقت جدید اضافه کرد

داده های جدید آمار کانادا نشان می دهد که نیروی کار ساسکاچوان در ماه گذشته 15200 شغل تمام وقت جدید اضافه کرده است.
این استان در فوریه امسال 18700 شغل تمام وقت جدید اضافه کرد، در حالی که طبق آمار کانادا، تعداد مشاغل اضافه شده در فوریه سال گذشته 3500 شغل بود.
نرخ رشد اشتغال ساسکاچوان را با رشد شغلی 6.1 درصدی در ساسکاتون و شش درصدی در رجینا، به 2.6 درصد افزایش می دهد.
نرخ بیکاری فصلی ساسکاچوان در پنج درصد – سومین رتبه با پایین‌ترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها- است، در حالی که نرخ بیکاری فدرال 5.8 درصد است.
جرمی هریسون وزیر مهاجرت و آموزش شغلی می گوید که استان همچنین رکوردهایی را برای تعداد بازار نیروی کار ثبت کرده است.
هریسون گفت: “ساسکاچوان با رشد بیشتر در تعداد مشاغل، به ایجاد نیروی کار قوی ادامه می دهد.”
”  آخرین اعداد نشان می دهد که تعهد ما به افزایش نیروی کار چگونه نتیجه می دهد.”
این استان اوایل این هفته استراتژی نیروی کار خود را با هدف آماده سازی افراد برای مشاغل، شناخت مهارت ها و استخدام بین المللی اعلام کرد.
بر اساس این آمار، در حال حاضر بیش از 595 هزار نفر در استان با بیش از 627 هزار نیروی کار شاغل هستند.
افزایش 24.6 درصدی سرمایه گذاری در بخش خصوصی وجود داشته است و استان انتظار دارد امسال آن را تا 14.4 درصد افزایش دهد.
داده‌ها نشان می‌دهد که ساسکاچوان در بین استان‌ها رتبه دوم را از نظر رشد سرمایه‌گذاری  مورد انتظار برای سال 2024 دارد.

منبع خبر