اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : ساختار جدید در حمل و نقل عمومی برای فرار از کرایه در تورنتو

ساختار جدید در حمل و نقل عمومی برای فرار از کرایه در تورنتو

ساختار جریمه

سیستم حمل و نقل عمومی در کانادا از امکانات متنوعی برخوردار است، هزینه حمل و نقل عمومی در کانادا می تواند در استان های مختلف نظیر ونکوور ، تورنتو ، مونترال و یا دیگر استان ها کمی متفاوت باشد. ولی در اکثر مواقع سیستم حمل و نقل عمومی از لحاظ ساختار در همه ایالت ها شبیه هم می باشد

مسئولان GO Transit jwldl تصمیم دارند تغییراتی در ساختار جریمه فرار از پرداخت کرایه انجام بدهند تا جریمه‌ها در صورت تکرار تخلف، بیشتر شوند. در ساختار جدید، بار اول ۳۵ دلار و دوم ۵۰ دلار جریمه دارد و اگر کسی چهار بار یا بیشتر از پرداخت کرایه فرار کند، ممکن است حتی به دادگاه احضار شود و تا ۵ هزار دلار جریمه شود.