اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : طبق یک نظرسنجی جدید،32 درصد از کانادایی ها بیش از هر دلیل دیگری فروشگاه های مواد غذایی را مقصر افزایش قیمت مواد غذایی می دانند.

طبق یک نظرسنجی جدید،32 درصد از کانادایی ها بیش از هر دلیل دیگری فروشگاه های مواد غذایی را مقصر افزایش قیمت مواد غذایی می دانند.

بر اساس یک نظرسنجی که توسط Nanos Research انجام شده است، کانادایی ها بیش از هر چیز فروشگاه های مواد غذایی را مقصر افزایش قیمت مواد غذایی می دانند.
این نظرسنجی در اوایل این هفته انجام شد و بیش از 1000 کانادایی 18 ساله و بالاتر را شامل شد.
32 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که خواربارفروشی ها دلیل اول افزایش شدید قیمت مواد غذایی هستند، در مقایسه با 28 درصد در سال 2023. بیش از 20 درصد از افراد، افزایش هزینه های سوخت را مقصر دانستند. که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.
کانادایی ها مجبور به پرداخت هزینه قابل توجهی برای غذا شده اند، که از همه گیری کووید-19 شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. بانک مرکزی کانادا اعلام کرد قیمت مواد غذایی در ماه گذشته بین فوریه 2021 و فوریه 2024 تقریباً 22 درصد افزایش یافته است.
پاسخ دهندگان در نظرسنجی همچنین خود تولیدکنندگان مواد غذایی را به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین رویدادهای آب و هوایی، دولت ترودو، مالیات کربن یا ترکیبی از همه آنها مقصر دانستند.

منبع خبر