اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : بدترین جاده های انتاریو در سال 2024

بدترین جاده های انتاریو در سال 2024

طبق گزارش انجمن اتومبیل کانادا (CAA)، یک جاده در همیلتون به عنوان بدترین جاده استان انتاریو در سال 2024 شناخته شده است.

خیابان ابردین Aberdeen  به دلیل داشتن چاله‌، تعمیر و نگهداری نامناسب جاده‌ و تراکم ترافیک، امسال به عنوان بدترین جاده در انتاریو انتخاب شد.

خیابان اگلینتون غربی در تورنتو به دلیل ازدحام ترافیک، داشتن چاله و تعمیر و نگهداری ضعیف جاده و خیابان بارتون شرقی در همیلتون نیز به دلیل داشتن چاله و نگهداری ضعیف جاده، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

10 مورد از بدترین جاده های انتاریو در سال 2024

-Aberdeen Avenue, Hamilton

-Eglinton Avenue West, Toronto

-Barton Street East, Hamilton

-County Road 49, Prince Edward

-Hurontario Street, Mississauga

-Bloor Street West, Toronto

-Cedar Street North, Uxbridge

-Finch Avenue West, Toronto

-Lake Shore Boulevard East, Toronto

-Laclie Street, Orillia

خیابان بارتون همیلتون در سال 2023 به عنوان بدترین جاده انتخاب شد و پس از آن خیابان اگلینتون غربی در تورنتو، خیابان پرنس ادوارد کانتی 49، خیابان کارلینگ اتاوا و خیابان فینچ غرب تورنتو قرار گرفتند.

خیابان استیلز شرقی تورنتو و خیابان کارلینگ اتاوا تنها دو جاده استان از سال 2023 هستند که در بین 10 جاده برتر امسال قرار نگرفتند. خیابان بارتون همیلتون برای اولین بار در لیست 10 جاده برتر در سال 2019 ظاهر شد.

منبع خبر