اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : کارکنان بهداشت عمومی انتاریو نسبت به تعطیلی شش آزمایشگاه هشدار دادند

کارکنان بهداشت عمومی انتاریو نسبت به تعطیلی شش آزمایشگاه هشدار دادند

کارکنان بهداشت عمومی انتاریو اعلام کردند که تعطیلی احتمالی شش آزمایشگاه در سراسر استان خطرناک است و بی عدالتی و نابرابری را در شمال انتاریو افزایش می دهد.این کارکنان همچنین در مورد پیشنهاد توقف برنامه رایگان آزمایش آب چاه های خصوصی در سراسر انتاریو نگران هستند.

پاییز گذشته، حسابرس کل بار دیگر به این سازمان توصیه کرد که شش آزمایشگاه بهداشت عمومی خود را تعطیل کند و برنامه آزمایش آب را حذف کند تا هزینه ها کاهش یابد.

سازمان بهداشت عمومی انتاریو برای اولین بار در سال 2017 ادغام 11 آزمایشگاه خود را پیشنهاد کرد، اما دولت اقدامی در این راستا انجام نداد.

سیلویا جونز، وزیر بهداشت می‌گوید استان تصمیمی در مورد آینده برنامه آزمایش آب چاه نگرفته اما از گفتن اینکه آیا آزمایشگاهی را تعطیل می کند یا خیر، خودداری کرد.

چندین شهرداری و واحدهای بهداشت عمومی محلی نگرانی‌ خود را در مورد این تعطیلی احتمالی مطرح کردند.

منبع خبر