اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : افزایش تعداد مستأجرها در مقابل صاحب خانه ها

افزایش تعداد مستأجرها در مقابل صاحب خانه ها

خانوارهای مستأجر

روز چهارشنبه طبق گزارش جدیدی که از سوی مرکز آمار کانادا منتشر شد، بیشتر کانادایی ها به جای خرید خانه، به اجاره کردن خانه روی آورده اند و دلیل آن، هزینه های بالای مسکن است. به گفته مرکز آمار، تعداد خانوارهای مستأجر کانادا از سال 2011 تا 2021، 21.5 درصد افزایش یافته که نسبت به نرخ مالکیت خانه در همین زمان که 8.4 درصد بوده، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

یکی از دلایل رشد نرخ مستأجران، افزایش ساخت مسکن های چند خانواری multi-family units است که هدف از ساخت آنها جذب تعداد بالای مهاجران است. بل از سال 2011، آپارتمان ها کمتر از 40 درصد از مجوزهای ساختمانی را به خود اختصاص می دادند که این نسبت در سال  2021، به 73.2 درصد رسید.

رشد جمعیت از طریق مهاجرت، پیری جمعیت و گرایش به زندگی در مرکز شهر به ویژه در میان جوانان کانادایی، دلیل این نوع ساخت و سازها می باشد.

نرخ مالکیت خانه از سال 2011 تا 2021، در میان افراد زیر 75 سال کاهش یافته است. نرخ مالکیت خانه در بین افراد 25 تا 29 ساله از 44.1 درصد در سال 2011 به 36.5 درصد در سال 2021 کاهش یافته، در حالی که برای افراد 30 تا 34 ساله، این نرخ از 59.2 درصد در سال 2011 به 52.3 درصد در سال 2021 کاهش یافته است.

در میان افراد 70 تا 74 ساله، نرخ مالکیت خانه از 75.5 درصد به 74.8 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، 66.5 درصد کانادایی ها در سال 2021 صاحب خانه بودند که نسبت به سال 2011 که 69.0 درصد بود، با کاهش همراه بوده است.