افزایش تعداد مستأجرها در مقابل صاحب خانه ها

 افزایش تعداد مستأجرها در مقابل صاحب خانه ها

روز چهارشنبه طبق گزارش جدیدی که از سوی مرکز آمار کانادا منتشر شد، بیشتر کانادایی ها به جای خرید خانه، به اجاره کردن خانه روی آورده اند و دلیل آن، هزینه های بالای مسکن است. به گفته مرکز آمار، تعداد خانوارهای مستأجر کانادا از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، ۲۱.۵ درصد افزایش یافته که نسبت به نرخ مالکیت خانه در همین زمان که ۸.۴ درصد بوده، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

یکی از دلایل رشد نرخ مستأجران، افزایش ساخت مسکن های چند خانواری multi-family units است که هدف از ساخت آنها جذب تعداد بالای مهاجران است. بل از سال ۲۰۱۱، آپارتمان ها کمتر از ۴۰ درصد از مجوزهای ساختمانی را به خود اختصاص می دادند که این نسبت در سال  ۲۰۲۱، به ۷۳.۲ درصد رسید.

رشد جمعیت از طریق مهاجرت، پیری جمعیت و گرایش به زندگی در مرکز شهر به ویژه در میان جوانان کانادایی، دلیل این نوع ساخت و سازها می باشد.

نرخ مالکیت خانه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، در میان افراد زیر ۷۵ سال کاهش یافته است. نرخ مالکیت خانه در بین افراد ۲۵ تا ۲۹ ساله از ۴۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته، در حالی که برای افراد ۳۰ تا ۳۴ ساله، این نرخ از ۵۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۵۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

در میان افراد ۷۰ تا ۷۴ ساله، نرخ مالکیت خانه از ۷۵.۵ درصد به ۷۴.۸ درصد کاهش یافته است. به طور کلی، ۶۶.۵ درصد کانادایی ها در سال ۲۰۲۱ صاحب خانه بودند که نسبت به سال ۲۰۱۱ که ۶۹.۰ درصد بود، با کاهش همراه بوده است.

مدیر

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

0 دیدگاه

پست های مرتبط