اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : گزارش جدید حاکی از آن است که مادران در سراسر کشور در محل کار «جریمه مادری» می پردازند

گزارش جدید حاکی از آن است که مادران در سراسر کشور در محل کار «جریمه مادری» می پردازند

در گزارش جدیدی از سوی Maturn، یک سازمان مستقر در ونکوور که به حمایت از مادران شاغل می‌پردازد، نشان داده شده است که مادران شاغل در کانادا با کمبود حمایت در محیط کار مواجه هستند. این مطالعه نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از مادران ناراضی از حمایت‌های دریافتی در طول مرخصی زایمان هستند و یک سوم از آن‌ها به دلیل نبود حمایت کافی، به ترک شغل خود فکر می‌کنند. این گزارش پنج موضوع اصلی را مطرح می‌کند و پیشنهادات عملی برای بهبود حمایت از مادران شاغل را ارائه می‌دهد. این موضوعات شامل توسعه حرفه‌ای، سلامت روان، انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی زمانی، حمایت از مراقبت کودکان و بهبود حمایت‌های مرخصی زایمان می‌شوند. گزارش همچنین بر لزوم تمرکز بیشتر سیاست‌های دولتی بر خانواده و مشارکت هر دو والد در مراقبت از فرزندان تاکید دارد.

منبع خبر