اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : بیشتر مردم تورنتو بر این باورند که این شهر مکان مناسبی برای بازنشستگی نیست

بیشتر مردم تورنتو بر این باورند که این شهر مکان مناسبی برای بازنشستگی نیست

بر اساس یک نظرسنجی جدید، اکثر مردم تورنتو بر این باورند که این شهر مکان خوبی برای بازنشستگی نیست.نظرسنجی Liaison Strategies که روز دوشنبه منتشر شد، از پاسخ دهندگان پرسید که آیا تورنتو را مکان خوبی برای بازنشستگی می دانند یا خیر.

حدود 65 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که این شهر مناسب بازنشستگان نیست در حالی که 32 درصد موافق آن بودند. سه درصد از پاسخ دهندگان نیز مردد بودند.

به گفته کارشناسان، به احتمال زیاد هزینه زندگی، ترافیک، در دسترس بودن مهدکودک و امنیت بر این ارقام تأثیر گذاشته است.

حدود 57 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که تورنتو مکان خوبی برای بزرگ کردن کودکان است در حالی که 52 درصد گفتند که این شهر مکان خوبی برای داشتن سگ است.

از نظر حمل و نقل، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که تورنتو مکان مناسبی برای رانندگی با ماشین نیست. از سوی دیگر، 44 درصد نیز گفتند که این شهر مکان مناسبی برای دوچرخه سواری نیست.

این نظرسنجی نشان می دهد که طی ماه گذشته، حمایت از اولیویا چاو، شهردار تورنتو، اندکی کاهش یافته است. حدود 53 درصد از مردم تورنتو عملکرد شهردار چاو را تایید می کنند که نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش داشته است.

به نظر می رسد که حمایت مردم از چاو پس از انتشار بودجه سال 2024 شهرداری در ماه فوریه ضربه قابل توجهی خورد و از 70 درصد تأیید به 55 درصد کاهش یافت.

اکثر حامیان شهردار را می توان در داون تاون تورنتو یافت، جایی که 66 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که با عملکرد چاو موافق هستند.

این نظرسنجی حاکی از آن است که میزان حمایت از چاو در نورث یورک حدود 50 درصد، در اسکاربورو 46 درصد و در اتوبیکو 39 درصد است.

منبع خبر