اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : موقعیت‌های شغلی خالی کانادا برای چندمین بار پیاپی رکورد شکست

موقعیت‌های شغلی خالی کانادا برای چندمین بار پیاپی رکورد شکست

موقعیت شغلی

آمار کانادا نتایج گزارش بررسی وضعیت شغلی و دستمزد برای سه ماهه دوم سال 2022 را منتشر کرده است. به طور کلی، مشاغل خالی 4.7 درصد نسبت به سه ماهه اول 2022 و 42.3 درصد بیشتر از سه ماهه دوم سال 2021 بوده است. نزدیک به یک میلیون موقعیت شغلی خالی در کانادا در همه بخش‌ها وجود دارد، و با نرخ کلی 5.7 درصد، بالاترین رقم در تمام دوران است.

سه ماهه اول سال 2020، رشد تقاضای نیروی کار از رشد اشتغال حقوق و دستمزد فراتر رفته است که منجر به رکورد بالای فعلی تعداد مشاغل خالی شده است.

طبق این گزارش متوسط دستمزد ساعتی ارائه شده در تمام بخش‌ها 5.3 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2021 افزایش یافته است اکنون 24.05 دلار در ساعت است. این افزایش با میانگین دستمزد ساعتی همه کارمندان، آنهایی که در حال حاضر شاغل هستند، متفاوت است که در مقایسه با آن تنها 4.1 درصد افزایش یافته است.