کشف فنتانیل و هزاران دلار پول نقد

 کشف فنتانیل و هزاران دلار پول نقد

از یک فروشگاه در Surrey بیش از ۲۰۰۰ دوز فنتانیل و هزاران دلار پول نقد، کشف شد به گفته Mounties، حکم بازرسی در ماه گذشته، از یک فروشگاه در Surrey به کشف و ضبط بیش از ۲۰۳ گرم فنتانیل و تقریبا ۱۵۰۰۰۰ دلار پول نقد منجر شد. از این روش برای تسهیل قاچاق مواد مخدر در این منطقه استفاده می شده است.

blog1

0 دیدگاه

پست های مرتبط